Catégories

Tapis berbère Marocain : BO23097 BO23097

Beni Ouarain (Grand format) / BO23097

325X330 cm 10'7" x 10'9"

Tapis berbère Marocain : BO23778 BO23778

Beni Ouarain (Grand format) / BO23778

400X223 cm 13'1" x 7'3"

Tapis berbère Marocain : BO24337 BO24337

Beni Ouarain (Grand format) / BO24337

420X195 cm 13'9" x 6'4"

Tapis berbère Marocain : BO25132 BO25132

Beni Ouarain (Grand format) / BO25132

425X105 cm 13'11" x 3'5"

Tapis berbère Marocain : BO26040 BO26040

Beni Ouarain (Grand format) / BO26040

515X320 cm 16'10" x 10'5"

Tapis berbère Marocain : BO27495 BO27495

Beni Ouarain (Grand format) / BO27495

340X210 cm 11'1" x 6'10"

Tapis berbère Marocain : BO28289 BO28289

Beni Ouarain (Grand format) / BO28289

350X205 cm 11'5" x 6'8"

Tapis berbère Marocain : BO29342 BO29342

Beni Ouarain (Grand format) / BO29342

425X305 cm 13'11" x 10'0"

Tapis berbère Marocain : BO29554 BO29554

Beni Ouarain (Grand format) / BO29554

330X250 cm 10'9" x 8'2"

Tapis berbère Marocain : BO30494 BO30494

Beni Ouarain (Grand format) / BO30494

340X230 cm 11'1" x 7'6"

Tapis berbère Marocain : BO33322 BO33322

Beni Ouarain (Grand format) / BO33322

360X250 cm 11'9" x 8'2"

Tapis berbère Marocain : BO33329 BO33329

Beni Ouarain (Grand format) / BO33329

400X300 cm 13'1" x 9'10"

Tapis berbère Marocain : BO33334 BO33334

Beni Ouarain (Grand format) / BO33334

400X310 cm 13'1" x 10'2"

Tapis berbère Marocain : BO34219 BO34219

Beni Ouarain (Grand format) / BO34219

335X275 cm 10'11" x 9'0"

Tapis berbère Marocain : BO35192 BO35192

Beni Ouarain (Grand format) / BO35192

350X270 cm 11'5" x 8'10"

Tapis berbère Marocain : BO36159 BO36159

Beni Ouarain (Grand format) / BO36159

435X200 cm 14'3" x 6'6"

Tapis berbère Marocain : BO36161 AU MAROC BO36161 AU MAROC

Tapis berbère Marocain : BO36162 BO36162

Beni Ouarain (Grand format) / BO36162

405X195 cm 13'3" x 6'4"

Tapis berbère Marocain : BO36167 Dark  blue wool pattern BO36167 Dark blue wool pattern

Tapis berbère Marocain : BO36169 dark brown wool pattern BO36169 dark brown wool pattern

Tapis berbère Marocain : BO36299 dark brown wool pattern BO36299 dark brown wool pattern

Tapis berbère Marocain : BO36300 dark brown wool pattern BO36300 dark brown wool pattern

Tapis berbère Marocain : BO36302 dark brown wool pattern BO36302 dark brown wool pattern

Tapis berbère Marocain : BO36303/MA BO36303/MA

Tapis berbère Marocain : BO36306 BO36306

Beni Ouarain (Grand format) / BO36306

420X215 cm 13'9" x 7'0"

Tapis berbère Marocain : BO36307 BO36307

Beni Ouarain (Grand format) / BO36307

410X310 cm 13'5" x 10'2"

Tapis berbère Marocain : BO36308 BO36308

Beni Ouarain (Grand format) / BO36308

410X310 cm 13'5" x 10'2"

Tapis berbère Marocain : BO36309 BO36309

Beni Ouarain (Grand format) / BO36309

395X305 cm 12'11" x 10'0"

Tapis berbère Marocain : BO36312 BO36312

Beni Ouarain (Grand format) / BO36312

360X260 cm 11'9" x 8'6"

Tapis berbère Marocain : BO36316 BO36316

Beni Ouarain (Grand format) / BO36316

330X255 cm 10'9" x 8'4"

Tapis berbère Marocain : BO36317 BO36317

Beni Ouarain (Grand format) / BO36317

390X320 cm 12'9" x 10'5"

Tapis berbère Marocain : BO36318 BO36318

Beni Ouarain (Grand format) / BO36318

415X320 cm 13'7" x 10'5"

Tapis berbère Marocain : BO36319 BO36319

Beni Ouarain (Grand format) / BO36319

305X250 cm 10'0" x 8'2"

Tapis berbère Marocain : BO36320 BO36320

Beni Ouarain (Grand format) / BO36320

400X265 cm 13'1" x 8'8"

Tapis berbère Marocain : BO36321 BO36321

Beni Ouarain (Grand format) / BO36321

400X425 cm 13'1" x 13'11"

Tapis berbère Marocain : BO37294/MA BO37294/MA

Beni Ouarain (Grand format) / BO37294/MA

395X270 cm 12'11" x 8'10"

Tapis berbère Marocain : BO37295 BO37295

Beni Ouarain (Grand format) / BO37295

400X305 cm 13'1" x 10'0"

Tapis berbère Marocain : BO37297/MA BO37297/MA

Beni Ouarain (Grand format) / BO37297/MA

410X315 cm 13'5" x 10'4"

Tapis berbère Marocain : BO37360 BO37360

Beni Ouarain (Grand format) / BO37360

365X215 cm 11'11" x 7'0"

Tapis berbère Marocain : BO37361 BO37361

Beni Ouarain (Grand format) / BO37361

375X220 cm 12'3" x 7'2"

Tapis berbère Marocain : BO37362 BO37362

Beni Ouarain (Grand format) / BO37362

365X220 cm 11'11" x 7'2"

Tapis berbère Marocain : BO37364 BO37364

Beni Ouarain (Grand format) / BO37364

330X255 cm 10'9" x 8'4"

Tapis berbère Marocain : BO37365 BO37365

Beni Ouarain (Grand format) / BO37365

455X305 cm 14'11" x 10'0"

Tapis berbère Marocain : BO37366 BO37366

Beni Ouarain (Grand format) / BO37366

370X270 cm 12'1" x 8'10"

Tapis berbère Marocain : BO37367 BO37367

Beni Ouarain (Grand format) / BO37367

400X310 cm 13'1" x 10'2"

Tapis berbère Marocain : BO37368 BO37368

Beni Ouarain (Grand format) / BO37368

410X310 cm 13'5" x 10'2"

Tapis berbère Marocain : GH30560 GH30560

Beni Ouarain (Grand format) / GH30560

400X310 cm 13'1" x 10'2"

Tapis berbère Marocain : KC33123 KC33123

Tapis berbère Marocain : KC35251 KC35251

Beni Ouarain (Grand format) / KC35251

410X290 cm 13'5" x 9'6"